Chinese Society for Cell Biology

Chinese Society for Cell Biology

Home > About CSCB > History

History

Session Year Location Chairman of Board
1st 1980 Lanzhou ZHUANG Xiao-Hui
2nd 1983 Xiamen YAO Zhen
3rd 1986 Chengdu WANG Ya-Hui
4th 1989 Shanghai WANG Ya-Hui
5th 1992 Hangzhou WANG Ya-Hui
6th 1995 Anhui YAO Zhen
7th 1999 Zhengzhou XU Zhi-Hong
8th 2003 Nanjing PEI Gang
9th 2007 Guangzhou PEI Gang
10th 2011 Beijing PEI Gang
11th 2015 Shenzhen CHEN Ye-Guang
12th 2019 Tianjin CHEN Ye-Guang